Hírek

Víztorony tisztítási és ivóvíz-elosztóhálózati karbantartás

Csanádapáca Tisztelt Lakossága!


Tájékoztatom a tisztelt csanádapácai lakosságot, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2019. szeptember 11.-én 09 – 13 óra között a csanádapácai víztornyon tisztítási, fertőtlenítési munkálatokat végez. Ezen időszakban a település egész területén időszakosan vízhiány, valamint nyomáscsökkenés várható.

Továbbá tájékoztatjuk, hogy a település ivóvíz – elosztóhálózatán 2019. szeptember 18. – szeptember 23. között mosatást végzünk. Ezen időszak alatt szakaszos nyomáscsökkenés, vízminőség romlás, illetve rövid ideig tartó vízhiány fordulhat, fordul elő.

Az okozott kellemetlenségekért a felhasználók türelmét, megértését kérjük.
 

Az Ön víziközmű-szolgáltatója, az ALFÖLDVÍZ Zrt.

Iskolakezdési támogatás 2019

Iskolakezdési támogatás

A polgármester – az Oktatási, Egészségügyi, Sport és Szociális Bizottság előzetes javaslata alapján – iskolakezdési támogatásban részesíti azt a Csanádapácán állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó szociálisan rászoruló szülőt vagy törvényes képviselőt, akinek gyermeke általános iskola, középiskola, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat.

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet tárgyév szeptember 30. napjáig a Hivatalban terjeszthető elő az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a tanulói jogviszony a kérelem beadásakor fennáll. Az iskolakezdési támogatást tárgyév október 31-ig kell kifizetni.

 

                                                                                                                                   Ökrös Szabina

                                                                                                                                szociális ügyintéző

Menetrendi Változás

Érvényes: 2019. szeptember 1-től(vasárnaptól)

A hivatalos Autóbusz Menetrend a Dél-alföldi régió területére érvényes menetrendi köteteihez a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. az alábbi országos, regionális és elővárosi menetrend módosítást vezeti be.

4835[Gyula] - Békéscsaba - Csanádapáca - [Orosháza] autóbuszvonalon:

  • Munkanapokon 10:00 órakor Orosházáról Békéscsabára induló jára 5 perccel korábban közlekedik, Orosháza aut. áll. indul 9:55 óra, Békéscsaba aut áll érkezik 11:10 óra.
     
  • Iskolai előadási napokon 12:55 órakor Orosházáról Békéscsabára induló járat 5 perccel korábban közlekedik, valamint a járat módosított menetidővel közlekedik érintenek, Orosháza aut. áll. indul 12:50 óra, Csanádapáca aut. vt. indul 13:25 óra, Békéscsaba aut áll. érkezik 13:54 óra.
  • Munkanapokon 17:00 órakor Orosházáról Békkéscsabára induló járat 5perccel korábban közlekedik, Orosháza aut. áll, indul 16:55 óra, Békéscsaba aut. áll. érkezik 18:10 óra.

Oldalak

Subscribe to Hírek