Hírek

TeSzedd! 2013 - Tisztítsuk meg Csanádapáca környezetét

Csanádapáca Község Önkormányzata is csatlakozott a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) akciójához.

A 2013. évi TeSzedd! – Összefogás a tiszta Magyarországért akciónap időpontja: szeptember 14.(szombat)

Az országos TeSzedd! célja változatlan: személyre szólóan is felhívni a lakosság minél nagyobb körének figyelmét a környezetvédelem megóvásának fontosságára, a közvetlen lakóhelyi környezet és az ahhoz kapcsolódó természeti értékek megóvására.

Az Önkormányzat bátorít minden egyes személyt, családot, baráti társaságot, civil szervezetet, hogy 2013. szeptember 11-ig regisztráljon a kezdeményezés honlapján. A szervezők és az önkormányzat is tájékoztatni fogja az önkénteseket az akciónappal kapcsolatban. Szeretnénk megkérni mindenkit, aki regisztrált, vagy regisztrálni fog, hogy Harangozó Zoltán (06-20/352-94-31) helyi koordinátor felé ezt jelezzék. Ezzel is elősegítve számunkra a megfelelő és hiteles tájékoztatást a résztvevők számára.

További információ:
 www.teszedd.hu

Regisztráció:
www.teszedd.hu/jelentkezes

Beiskolázási segély 2013

Csanádapáca Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. évben beiskolázási segélyt nyújt a községben élő és/vagy tanuló szociálisan rászoruló általános iskolai, középiskolai, valamint felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók eltartói (szülő) részére. A kérelem legkésőbbi beadási határideje: 2013. október 2.

A beiskolázási segélyről bővebb tájékoztatást nyújt Ökrös Szabina a 06-68/520-203 telefonszámon .

Fájl: 

235.350 db /4707 köteg/ parlagfűvel kevesebb szennyezi Csanádapáca levegőjét

A hat héten át tartó „Vágod?!...Friss lélegzetért” kampány keretein belül a lelkes gyűjtők 235.350 db tövet hoztak be az önkormányzathoz. A helyi vállalkozók támogatásával életre hívott két hónapig tartó akciót méltán nevezhetjük sikeresnek. Kezdeményezésünket nagy népszerűség övezte a lakosság körében. Gratulálunk eredményes munkájukért a felhívásban résztvevőknek . Szeretnénk köszönetet mondani a helyi vállalkozóknak is, akik a nemes cél érdekében támogatták a kezdeményezésünket.

Köszönet illeti:
Csanádfarm Bt.
Hungaro Nordicos Kft.
Varga László (Rózsa ABC)
Csanádapáca Község Önkormányzata

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők figyelmébe

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők figyelmébe

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI törvény 20/A§-a alapján a rendszeres gyermekvédelmi jogosultsághoz kapcsolódó évi kétszeri (augusztus és november hó) támogatást fogyasztásra kész étel, tanszer és ruházat vásárlására felhasználható 5.800 Ft/fő ERZSÉBET utalvány formában kell nyújtani az augusztus 1-én valamint a november 1-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú illetve nagykorú – nappali tagozaton tanulmányokat folytató - gyermekek részére.

Utalvány kiosztása az alábbi helyen és időben történik meg:

Helyszín: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.

Időpont: 2013. szeptember 2. (hétfő) 8-15 óra

Kérjük a jogosult szülőt vagy a nagykorú gyermeket, hogy az előzetes kiküldött értesítővel együtt szíveskedjen az utalványt a jelzett helyen és időben személyesen vagy meghatalmazottja útján átvenni.

Kelt: Csanádapáca, 2013. augusztus 27.

 

                                                                         dr. Lipták Péter

                                                                                 jegyző

Oldalak

Subscribe to Hírek