Ajánlás a 04-955270-103 kódszámú vadászterület határára