Ajánlás a 04-954550-103 kódszámú vadászterület határára