TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00013 - A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda Óvodai Épületének Funkcionális Fejlesztése

Kedvezményezett neve: Csanádapáca Község Önkormányzata

A projekt címe: A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai épületének funkcionális fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 79,25 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %

Óvodánk 100 férőhellyel, négy részben osztott csoportban biztosítja a Csanádapáca község, ill. vonzáskörzetében lévő települések gyermekei számára az óvodai felvételt. A törvény szerint minden három évet betöltött gyermek, ill. szülői igény alapján a 2,5 éves gyermekek óvodai felvételét biztosítani tudjuk. A szülők részéről növekvő tendenciát mutat az óvodai felvétel iránti igény a gyermek három éves korának betöltése előtt.

A projekt tartalmának bemutatása:

Tervezett infrastrukturális tevékenységek:

- Az óvoda épületének teljes körű felújítása, korszerűsítése.

- Udvari játékok cseréje

- Nyílászárók cseréje, hőszigetelése.

- Fűtéskorszerűsítés.

- Kinti fedett szín létesítése

A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei:

Az óvoda építése óta eltelt 43 év alatt nagyfokú beruházás nem történt intézményünkben, az épület több évtizedes, elavult nyílászáróin beesik az eső, befúj a szél, az ablakoknál rendszeres a beázás, ez a falakon is észlelhető. A korszerűtlen, elhasználódott nyílászárók miatt a fűtés is többletköltséget jelent. Jelenleg vannak olyan foglalkoztató termek, ill. iroda, óvónői szoba, amelyek szinte felfűthetetlenek, hidegek a téli időszakban. A csoportszobák egyenletes hőmérsékletének biztosítása is gondot okoz a jelenlegi fűtésrendszerrel. Éppen ezért az energetikai felújítás szükségszerű, ezzel összefüggésben az épület külső hőszigetelése, a fűtés korszerűsítése a cél. A fűtés korszerűsítése, külső hőszigetelés megvalósulása természetesen a gazdaságosabb működéshez járulna hozzá alapvetően, de a csoportszobák egyenletes, megfelelő hőmérsékletének elérése minden óvodánkba járó kisgyermek érdekét szolgálná.

Balesetveszélyesek és korszerűtlenek az óvoda udvarán található gyermekméretű beton asztalok, padok, kerékpár tároló, ezek teljes cseréje, újak beszerzése szintén szükséges. A korszerűsítés, a felújítási munkálatok gazdagítanák az óvodai játszóudvar felszereltségét, megfelelően biztosítanák a nevelőmunka megvalósítását, a XXI. századi kihívásoknak való megfelelést.

Az 1974-es óvoda átadáskor egy fedett szín, közösségi tér is az udvar tartozéka volt. Ennek az építménynek a hiányát lassan húsz éve nélkülöznünk kell. Az óvodai nevelő munkájának eredményesebb, hatékonyabb megvalósulásához elengedhetetlen feltétele a fedett szín, fedett folyosó, ami az óvoda épületét kötné össze az udvarral. Intézményünkbe járó valamennyi gyermek eredményesen tudná használni az új létesítményeket, hiszen ezt programunkban is megfogalmaztuk: -„Célunk, olyan egészséges óvodai környezet megteremtése, amely megfelel gyermekeink egyénenként változó testi-lelki fejlődésének, mozgásigényének maximális kielégítésére.”

- Számszerűsíthető mutatók:

  • 100 óvodai férőhely fejlesztése valósul meg
  • 7.744.259 Ft értékben 21 féle eszközt szerzünk be.

Darabszáma: 193

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.11.30.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00013